Astech Hotline:0919 300 400
TRANG CHỦSản phẩmHệ thống lạnh
Hệ thống lạnh

Astech Corp., is a partner of Heatcraft Worldwide Refrigeration, a subsidaries of Lennox International Inc. USA, one of the leading trading coldstore supplier over the world. Our products are applied for cold storage systems, super markets, convinient stories, restaurants, warehouses and distributor centers. Our product trademark include: Friga-Bohn (France), Bohn( America & China) and Muller (Australia). Friga-Bohn product line is one of top famous trademark of Heatcraft Worldwide Refrigeration (HWR). Astech are using Friga- Bohn product line in fields of building the cold storage systems and supplying solutions of heat conduction.

for amoniac refrigeration we workin on Frick compressors from Johnson control who leading on amoniac for coldstorage, water processing and freezer processing.

Công ty ASTECH là đối tác kinh doanh của Heatcraft Worldwide Refrigeration – Một công ty con của Lennox International Inc. USA, là nhà cung cấp hàng đầu về hệ thống lạnh thương mại trên toàn thế giới. Sản phẩm của chúng tôi được ứng dụng cho các kho lạnh, trong siêu thị, cửa hàng tiện lợi, nhà hàng, nhà kho và trung tâm phân phối. Thương hiệu sản phẩm của chúng tôi bao gồm: Friga-Bohn (Pháp), Bohn (Hoa Kỳ và Trung Quốc) và Muller (Australia). 

Cho đến nay, Dòng sản phẩm Bohn and Friga-Bohn là một trong những thương hiệu nổi tiếng hàng đầu của Heatcraft Worldwide Refrigeration (HWR).

ASTECH đang sử dụng dòng sản phẩm Bohn and Friga-Bohn trong lĩnh vực xây dựng các hệ thống lạnh và cung cấp các giải pháp truyền dẫn nhiệt.